அறிவியல் அரும்புகள் – பரணி

டி வி வெங்கடேஸ்வரன்

மூன்று நட்சத்திரங்களின் கூட்டு பரணி நட்சத்திரம்

வானம் தெளிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் டிசம்பர் மாத மத்தியில் நடு இரவில் கண்ணுக்குத் தெரியும்

Pin It