அறிவியல் அரும்புகள் – வக்காரத் தீவு

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன்

மாலத் தீவுகளில் மணல் திட்டுகளால் உருவான ஒரு தீவு வக்காரத் தீவு. பவளப்பாறைகள் சிதைந்து மணல் திட்டுக்களானது.

Pin It