சந்திப்பில் இன்று – இயற்கை மருத்துவர் டாக்டர் சுப்ரமணியன்.

சந்திப்பவர் – பி.குருமூர்த்தி

கோவையில் மருத்துவமனை நடத்தி வருகிறார். இயற்கையில் மட்டும் தான் அனைத்து நோய்களுக்கும் தீர்வு கிடைக்கிறது. ஒன்றின் கழிவுப் பொருள் இன்னொன்றின் உணவாக உள்ளது இயற்கை.

Pin It