சந்திப்பில் இன்று – தலைவாசல் விஜய் (பகுதி 2)

சந்திப்பவர் – எம். மஹாலட்சுமி

கார்த்திக் – கருவுக்குத் தகுந்த மாதிரி டேக்கின் போது புதுமையைப் புகுத்துவார்

விக்ரம் – மிகுந்த மெனக்கெடல் இருக்கும்.

ஒவ்வொரு கலைஞரின் வெற்றிக்கும் அவரது தனித்துவமே காரணம்.

Pin It