சந்திப்பில் இன்று  – பத்மஸ்ரீ அருணா சாய்ராம்

சந்தித்து உரையாடுபவர் ஸ்ரீப்ரியா சம்பத்குமார்.
பெண்கள் பிறரைப் பற்றி மட்டுமே சிந்தனை செய்யும் வகையில் இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தங்களைப் பற்றிச் சிந்திப்பது தவறல்ல என்பதை உணரவேண்டும்.
Pin It