சந்திப்பில் இன்று – பின்னணிப் பாடகர் மலேசியா வாசுதேவன் – பகுதி 1

சந்திப்பவர் திரு சந்திரமோகன்
“உற்சாகம் என்பது உள்ளிருந்து உருவாவது. வெளியிலிருந்து வருவதல்ல. ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகம் உள்ள கலைத் துறையில் இது மிகவும் முக்கியம்”
Pin It