சந்திப்பில் இன்று – “பிளாஸ்டிக் மனிதர்” ஆர் வாசுதேவன்

சந்தித்து உரையாடுபவர் கன்னையன் தட்சிணாமூர்த்தி
பிளாஸ்டிக் ஒரு அசுரன் என்பது போய் அது ஏழைகளின் தோழன் என்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கையாளும் விதத்தில் தான் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் புதிய கோணத்தைக் காட்டுகிறார்.
Pin It