சந்திப்பில் இன்று – மருத்துவர் கே ஜி பக்தவத்சலம்.

சிறந்த மருத்துவப் பேராசிரியர் என்ற விருதை குடியரசு துணைத்தலைவரிடமிருந்து பெற்றவர்.

சந்தித்து உரையாடுபவர் – கன்னையன் தட்சிணாமூர்த்தி ,

Pin It