தமிழ் நூல் ஆய்வுரை

சாகித்ய அகா தெமி விருது பெற்ற, ஜெர்ரி பிண்டோவின் “ எம்மும் பெரிய ஹூமும்” என்ற, கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி மொழி பெயர்த்த நூலினைப் பற்றிய மதிப்புரை வழங்கியவர்:

டாக்டர் ஹெச் பாலசுப்ரமணியம்

 

 

Pin It