திரைப்பட நடிகர், சிறந்த பேச்சாளர் சிவகுமார்

சந்திப்பு—பி. குருமூர்த்தி

இந்திய வரலாற்றில் கத்தி, ரத்தமின்றி பெற்ற சுதந்திரம் மகத்தானது.

Pin It