பாரத உலா – அமிர்தசரஸ்

பங்கஜா பட்டாபிராமன்

சீக்கியர்களின் வழிபாட்டுத் தலமான இங்கு 34% பிற மதத்தினர் வழிபட வருகின்றனர். இதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது ஒரு இஸ்லாமியரால் தான்.

Pin It