பாரத உலா – ஹம்பி

ஆர். வெங்கடேஸ்வரன்

ஹம்பியின் இடிபாடுகளைக் கண்டு மனம் கலங்கி அதில் எழுந்த நாவலே மஞ்சுளா என்னும் நாவல்.

விஜயநகர் ராஜ்ஜியத்தைப் பல வம்சத்தினர் ஆண்டு வந்துள்ளனர்.

Pin It