பிரதமர் நரேந்திர மோதி அவர்களின் 73 ஆவது சுதந்திரதின உரை.

      INDEPENDENCE DAY SPEECH, TAMIL VERSION, 15.8.19, 9.30 PM, CA

73 ஆவது சுதந்திரதினத்தையொட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோதி அவர்கள் செங்கோட்டை கொத்தளத்திலிருந்து ஆற்றிய உரையின் தமிழாக்கம்.

https://we.tl/t-T5aHOkAwmh

Pin It