புத்தரைப் போற்றுவோம்

கவிதாயினி ஜோதி பெருமாள்

கி மு 563-ல் கபிலவஸ்துவில் ஒரு ஆன்மீகச் சுடரொளி தோன்றியது.

Pin It