பேராசிரியர் DR செல்லப்பாவுடன் நேர்காணல்

பேராசிரியர் DR R. பாலா

“பாரதி கவிதை, சக்தி கவிதை. மாகாளி சக்தியை மக்கள் சக்தியாக மாற்றியவன் பாரதி. அதுவே அவன் செய்த இலக்கியப் புரட்சி. பாரதியும் பாரதிதாசனும் எனது வழிகாட்டிகள்.”

Pin It