பொங்கலோ பொங்கல்

பொங்கல் சிறப்பு உரை—நீதியரசர் M கற்பக விநாயகம்

அன்பு, அறிவு, அருள் இந்த மூன்றும் சேரும் போதுதான் மனிதன் முழுமை அடைகிறான் – பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

 

Pin It