மகாகவி பாரதி

முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் உரை.

”நற்செயலால் வாழ்வு செழிக்கும். வாழ்வு செழித்தால் நாடு வளமாகும்”

“பாரதியாரின் அக்னிக் குஞ்சு ஒன்று கண்டேன் என்ற வரிகளிலிருந்து ஏவுகணைக்கான பெயராக அக்னி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது”

Pin It