வண்ணச் சிறகு – இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் வழங்கும் சிறப்புத் தேன் கிண்ணம்.

அமைப்பு – மகாலட்சுமி மாதவன்.

சென்னை வானொலியின் விவித் பாரதியின் வர்த்தக ஒலிபரப்பில் ஒலிபரப்பான நிகழ்ச்சியின் மறு ஒலிபரப்பு.

Pin It