2019 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தின உரை

2019 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டுக் குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம் நாத் கோவிந்த் அவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையின் தமிழாக்கம்

Pin It