ப்ரகலாதா

சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் இயற்றிய நாடகம் ”பக்தா, கண்மணி என் வார்த்தையைக் கேளடா. பெற்ற வயிறு பகீர் பகீர் என எரியுதடா. ஹரி ஒரு காலும் கைவிட மாட்டார்.”...

வலி நாடகம் – பகுதி 1

பெற்றோரின் அருமை, பெருமைகளை உணரத் தவறிய பெண் தந்த வலி தீரும் காலம் எப்போது