அறிவியல் அரும்புகள் – சூரியக் குடும்பத்துக்கு முன் உருவான கல்...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் சூரியக் குடும்பம் உருவாகும் முன்னரே உருவான ஒரு சிறிய கல்லை விஞ்ஞானிகள் இனம் கண்டுள்ளனர்....

அறிவியல் அரும்புகள் – தனிம அட்டவணை ஆண்டு...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் உறங்கிக்கொண்டிருந்த டிமித்ரி மெண்டலேவ் திடீரென எங்கும் கும்மிருட்டு கம்ம, விழித்தார். நூறாண்டு கால அறிவியல் தேடலுக்கு விடை கண்டதாக உணர்ந்தார்....

அறிவியல் அரும்புகள் – புத்தம் புது உள்ளுறுப்பு...

வழங்குவபவர் டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் நூறாண்டுகள் ஆய்வுக்குப் பிறகு புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள  மனித உடலின் உள்ளுறுப்பு இண்டெஸ்டியம் என்னும் நிணநீர் கடத்தியாகும். தோலுக்கு அடியில் ஒர் படலமாக ...

அறிவியல் அரும்புகள் – பரணி...

டி வி வெங்கடேஸ்வரன் மூன்று நட்சத்திரங்களின் கூட்டு பரணி நட்சத்திரம் வானம் தெளிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் டிசம்பர் மாத மத்தியில் நடு இரவில் கண்ணுக்குத் தெரியும்...

அறிவியல் அரும்புகள் – புதினாவின் மகிமை...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் புதினாவில் 600 -க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உள்ளன. புதினாவில் உள்ள மெந்தால் மற்றும் மெந்தைல் அசிடேட் ஆகிய வேதிப் பொருட்களால்  தான் அதற்கு அந்த நறுமணம்.  இந்த நறுமணம் குறித்த  ச...

அறிவியல் அரும்புகள்

டாக்டர் டி.வி.வெங்கடேஸ்வரன் கறிவேப்பிலை நமது உணவில் தினமும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் பொருளாகும். இது இந்தியாவிலேயே உருவான தாவரமாகும்.  சங்க இலக்கியத்திலும் கறிவேப்பிலை பற்றிய குறிப்புக்கள் உள்ளன....

அறிவியல் அரும்புகள் – கொசு கடிப்பதில்லை...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் நாம் நினைப்பது போல் கொசு, தன் உணவுக்காக நம் ரத்தத்தை உறிஞ்சுவதில்லை. அதன் உணவு பூந்தேன் மற்றும் பழங்களேயாகும்....