அறிவியல் அரும்புகள் – புதினாவின் மகிமை...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் புதினாவில் 600 -க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உள்ளன. புதினாவில் உள்ள மெந்தால் மற்றும் மெந்தைல் அசிடேட் ஆகிய வேதிப் பொருட்களால்  தான் அதற்கு அந்த நறுமணம்.  இந்த நறுமணம் குறித்த  ச...

அறிவியல் அரும்புகள்

டாக்டர் டி.வி.வெங்கடேஸ்வரன் கறிவேப்பிலை நமது உணவில் தினமும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் பொருளாகும். இது இந்தியாவிலேயே உருவான தாவரமாகும்.  சங்க இலக்கியத்திலும் கறிவேப்பிலை பற்றிய குறிப்புக்கள் உள்ளன....

அறிவியல் அரும்புகள் – கொசு கடிப்பதில்லை...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் நாம் நினைப்பது போல் கொசு, தன் உணவுக்காக நம் ரத்தத்தை உறிஞ்சுவதில்லை. அதன் உணவு பூந்தேன் மற்றும் பழங்களேயாகும்....

அறிவியல் அரும்புகள் – கொசு எப்படி ரத்தத்தை உறிஞ்சுகிறது...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் பூந்தேன் மற்றும் மனித ரத்தம் இரண்டும் வெவ்வேறு தன்மைகளைக் கொண்டவை. ஒரே உறிஞ்சுகுழாய் மூலம் இது எப்படி சாத்தியமாகிறது?...

அறிவியல் அரும்புகள் – செயற்கை நியூட்ரினோ....

டாக்டர் டி.வி.வெங்கடேஸ்வரன். வளி மண்டலத்தில் இயற்கையாக நிரம்பியுள்ள நியூட்ரினோக்களை செயற்கையாக் உருவாக்க முடியும். அவற்றால் ஏதேனும் ஆபத்து உண்டா?...