அறிவியல் அரும்புகள் – கொசு கடிப்பதில்லை...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் நாம் நினைப்பது போல் கொசு, தன் உணவுக்காக நம் ரத்தத்தை உறிஞ்சுவதில்லை. அதன் உணவு பூந்தேன் மற்றும் பழங்களேயாகும்....

அறிவியல் அரும்புகள் – கொசு எப்படி ரத்தத்தை உறிஞ்சுகிறது...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் பூந்தேன் மற்றும் மனித ரத்தம் இரண்டும் வெவ்வேறு தன்மைகளைக் கொண்டவை. ஒரே உறிஞ்சுகுழாய் மூலம் இது எப்படி சாத்தியமாகிறது?...

அறிவியல் அரும்புகள் – செயற்கை நியூட்ரினோ....

டாக்டர் டி.வி.வெங்கடேஸ்வரன். வளி மண்டலத்தில் இயற்கையாக நிரம்பியுள்ள நியூட்ரினோக்களை செயற்கையாக் உருவாக்க முடியும். அவற்றால் ஏதேனும் ஆபத்து உண்டா?...

அறிவியல் அரும்புகள் – வியர்வையின் மகத்துவம்...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் சருமம் உள்ள அனைத்து இடங்களிலும் வியர்வைச் சுரப்பிகள் உண்டு. உதடுகளில் மிகக் குறைவான சுரப்பிகள் இருப்பதால், அங்கு வியர்வை வருவதில்லை  ...

அறிவியல் அரும்புகள் – ஆஸ்திரேலியா தமிழர்...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் சுமார் 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வெளியேறிய நவீன மனிதக் குடிகள் சுமார் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேறினர்....

அறிவியல் அரும்புகள் – முதல் விண்மீன் ஒளிர்ந்தது எப்போது...

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன் பிக் பேங்க் நிகழ்வுக்குப் பிறகு முதல் விண்மீன் ஒளிர்ந்தது எப்போது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது....