எனது தேசம் – கவிஞர் சுரேஷ் பரதன்....

எனது தேசம் இது எனது தேசம் பாரம்பரியம் மிகுந்த தேசம் எனது தேசம் இது  எனது தேசம். பாரம்பரியமென எதைச் சொல்வீர் பரந்து கிடக்கும் நிலப்பகுதியில் நிறைந்து நிற்கும் பக்தி மார்க்கம் மட்டுமா எனகேட்பின் இல்லைய...

கவிதைப் பூங்கா – சுரேஷ் பரதன்....

  “எனது தேசம் இது எனது தேசம் பாரம்பரியம் மிகுந்த தேசம் எனது தேசம் இது  எனது தேசம். பாரம்பரியமென எதைச் சொல்வீர் பரந்து கிடக்கும் நிலப்பகுதியில் நிறைந்து நிற்கும் பக்தி மார்க்கம் மட்டுமா எனக...

இலக்கிய உலகம்

கவிப்பேரரசு வைரமுத்து கவிஞர் வைரமுத்து, தனது கவிதைகளை வாசித்து வழங்குகிறார்....