மனதின் குரல் 40ஆவது பகுதி : 28.1.18...

எனதருமை நாட்டுமக்களே, வணக்கங்கள்.  2018ஆம் ஆண்டிற்கான என் முதல் மனதின் குரல் இது; 2 நாட்கள் முன்பாகத் தான் நாம் நமது குடியரசுத் திருநாளை மிகவும் உற்சாகத்தோடு கொண்டாடினோம், வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, ...

மனதின் குரல், 39ஆவது பகுதி

ஒலிபரப்பு நாள் : 31.12.17, காலை 11.30 மணி எனதருமை நாட்டுமக்களே, வணக்கங்கள்.  இந்த ஆண்டின் கடைசி மனதின் குரல் இது, இன்று தான் இந்த ஆண்டின் கடைசி நாளும் கூட என்பது சந்தர்ப்பவசத்தால் அமைந்த ஒன்று.  ஆண்ட...

மனதின் குரல் 26/11/2017

பிரதமர் திரு நரேந்திர மோதி, மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆகாஷவாணியில் இன்று உரையாற்றினார்.  அந்த உரையின் தமிழாக்கம்.. ”எனதருமை நாட்டு மக்களே, வணக்கம்.  சில நாட்கள் முன்பாக, கர்நாடக மாநிலத்தைச் சே...