பொங்கலின் சிறப்பு

வழங்குவபவர் திரு ஆர் அழகர் உலகின் பல பகுதிகளிலும் பல பெயர்களில் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை பொங்கல்...

பொங்கலோ பொங்கல்

பொங்கல் சிறப்பு உரை—நீதியரசர் M கற்பக விநாயகம் அன்பு, அறிவு, அருள் இந்த மூன்றும் சேரும் போதுதான் மனிதன் முழுமை அடைகிறான் – பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்  ...

இரண்டாவது சர்வதேச யோகா தினம் – உரை. வழங்குபவர் யோக நிபுணர் எம், ...

யோகா என்றால் என்ன என்பது குறித்து, நம்மில் பலபேர், வெவ்வேறு வகையில் புரிந்து கொண்டுள்ளோம். பெரும்பாலான மக்கள், யோகா என்றால், அது பலவகையான ஆசன நிலைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு உடல்நலம் காக்கும் பயிற்சி என்ற வகை...