தூய்மை இந்தியா

எஸ்.குமார். 2014 ஆம் ஆண்டு, காந்தியடிகளின் பிறந்த நாளான அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி, பிரதமர் திரு நரேந்திர மோதி அவர்களால் தூய்மை இந்தியா திட்டம் துவக்கப்பட்டது....

மத்திய நீர் ஆணையம்

எம்.சம்பத் குமார். குளம், ஏரி, அணை, மழை நீர் சேமிப்பு மற்றும் பாசன் வசதி மத்திய நீர் ஆணையத்தின் முக்கிய நோக்கங்களாகும். 1970 ஆம் ஆண்டு மத்திய நீர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது...

சக்திமிகு பாரதம் – முத்ரா கொள்கை...

திருமதி ரமாமணி சுந்தர் கார்பரேட் சாராத சிறு குறு நிறுவனங்கள் சந்திக்கும் மிகப் பெரிய சவால், நிதிப் பற்றாக்குறை. அதைப் போக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட கொள்கை....

புதிய கல்விக் கொள்கை உரை.

எழுதியவர் : குருசரண் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்னும் வாக்கிற்கு ஏற்ப இந்தியக் குழந்தைகள் உலகளாவிய சிந்தனை கொண்டவர்களாகவும் இந்தியப் பண்பாட்டு மரபுகளில் வேர் ஊன்றியவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற த...

வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார் – இந்தியா 70...

உரை எஸ். அபிராம சேகர் பதவிகளையும், சொந்த வாழ்க்கை வசதிகளையும், உடமைகளையும் இன்னுயிரையும் துறந்து கண்ணீரால் வளர்க்கப்பட்டது இந்திய சுதந்திரப் பயிர்....

சக்தி மிகு பாரதம் – சூரிய ஆற்றல் மின் திட்டம்...

உரை பேரா. நா. காளிதாசம்மாள் இதன் விளைவுதான் புதுப்பித்தக்க ஆற்றல் என்னும் அறிவியல் துறை. புதுப்பித்தக்க ஆற்றல்களில் ஒன்றான சூரிய மின் ஆற்றல் (Solar Power) என்பது சூரிய ஒளியில் இருந்து மின் ஆற்றலைப்  ...

இன்றைய இந்தியாவில் மகளிர் மேம்பாடு – டி. காமாட்சி தரணி சங்கர் வாசிப்பவ...

மகளிர் பாதுகாப்பிற்காக, இந்திய சட்டங்களில் வழிமுறைகள் தரப்பட்டுள்ளன. இந்திய அரசு, மகளிர் மேம்பாட்டிற்காக பல திட்டங்களைத் தீட்டி, செயல்படுத்தி வருகிறது. தற்சமயம், எல்லாத் துறைகளிலும் இந்தியப் பெண்கள் ...