அங்கும் இங்கும் – ஆசிரியர் தினம்...

ஆர் மீனாட்சி சுதந்தர இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் சர்வபள்ளி எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்த தினத்தை ஆசிரியர் தினமாகக் கொண்டாடிவருகிறோம்...

அங்கும் இங்கும் – பாரதி நினைவு தினம்...

ஆர் மீனாட்சி தமிழகத்தின் தென் கோடியில் பிறந்து வடக்கே காசிக்குச் சென்று கல்வியும் ஞானமும் பெற்று நவபாரதத்தின் கனவுக் கனலை இன்றளவும் மக்களிடம் கொழுந்து விடச் செய்யும் பாரதிக்கு நினைவாஞ்சலி...

அங்கும் இங்கும் – விவேகானந்த பரிதிமாற் கலைஞர்...

எம். சேதுராமலிங்கம். ”விழிமின், எழுமின், இலக்கை அடையும் வரை நில்லாது செல்மின்” என்று கூறிய சுவாமி விவேகானந்தரின்  பெருமைகளை பெரியோர்கள் பலவாறு பாராட்டி எழுதியுள்ளார்கள்....