அங்கும் இங்கும்

ஆர் மீனாட்சி சுதந்தரப் போராட்ட வீரர் சாவர்க்கர் பிறந்த தினம், கோவா உருவாக்க தினம், கங்கை தசரா ஆகிய இவ்வார முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்து விளக்குகிறார்....

அங்கும் இங்கும் – சிக்கிம்...

ஆர் மீனாட்சி சுற்றுலா என்பது மனதுக்குப் புத்துணர்ச்சி தரும் ஒன்று. அதுவும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சிக்கிம் நமது உடலையும் மனதையும் மலரச் செய்யும்...

அங்கும் இங்கும்

எம் சேதுராமலிங்கம் உலகம் உய்ய, பற்றைத் துறந்தவர் மஹாவீரர். இவரின் வாழ்க்கை குறித்து திகம்பரர்கள், ஸ்வேதாம்பரர்களிடையே  வேறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றன....

அங்கும் இங்கும் 

எம். சேதுராமலிங்கம் அசாதாரணமான அறிவு படைத்தவர்களின் வளர்ச்சி சில நேரம் பள்ளிக்கூடங்களால் தடைபடுகிறது....