புத்தாண்டு – ஒரு சிந்தனை. நாயன்மார்கள் நால்வர்....

நேரு நாராயணன். புத்தாண்டைக் கொண்டாடி, நல்ல துவக்கங்கள் செய்கிறோம். எவ்வளவு செம்மையாக அதை முன்னெடுத்துச் செல்கிறோம் என்பது முக்கியம். நாட்கள் வீணாவதைத் தடுத்து, அவற்றை நல்ல முறையில் செலவிட வேண்டும்....

அங்கும் இங்கும் 

எஸ்.அழகேசன். கடந்த நவம்பர் மாதம் புதுதில்லியில் சர்வதேச உணவு விழா நடைபெற்றது. அதில், இந்தியா சார்பில், கின்னஸ் சாதனையாக, 918 கிலோ கிச்சடி தயாரிக்கப்பட்டது. கிச்சடி, அரி, பாசிப்  பருப்பு, காய்கறிகள் ஆ...

அங்கும் இங்கும் – கோவா

எஸ். அழகேசன். போர்ச்சுக்கீசிய ஆதிக்கத்தின்கீழ் இருந்த கோவா, 1964 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி விடுதலை பெற்றது. எனவே இது கோவாவின் விடுதலை நாள்....

அங்கும் இங்கும் 

 எஸ்.அழகேசன் இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், ஓமன், மாலத்தீவுகள், இலங்கை, மியான்மர், தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் இந்தியப் பெருங்கடலில் ஏற்படும் புயல்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன. இந்தப் புயல்களுக்கு ஒ...

அங்கும் இங்கும்

எஸ் அழகேசன் உணவுச் சங்கிலியின் முதல் படி தாவரங்கள் என்று பொதுவான கருத்து நிலவிவந்தாலும் உண்மையில் முதல் படி தாவரங்களுக்கு ஆதாரமான மண் தான்....

நாட்டுப்புறப்பாடல்கள்

ஏ சுப்ரமணியன் அன்றாட நிகழ்வுகள் முதல் வரலாற்று நிகழ்வுகள் வரை அனைத்தையும் தன்னுள் அடக்கியவை நாட்டுப்புறப்பாடல்கள்...

அங்கும் இங்கும்

எம் சேதுராமலிங்கம் கிழித்த கோடு தவறானால் தாண்டுவதில் தவறில்லை. சில கோடுகளைத் தாண்டுவதில் தான் சிறப்பு....

சக்திமிகு பாரதம் – சர்வதேச இந்திய வர்த்தகக் கண்காட்சி...

திரு எஸ் குமார் புது தில்லியில் பிரகதி மைதானத்தில் நடந்து வரும் 37 ஆவது சர்வதேச இந்திய வர்த்தகக் கண்காட்சி பற்றிய தொகுப்பு....

அங்கும் இங்கும் 

எம் சேதுராமலிங்கம் நாட்டுப் பணி ஆற்றியவர்கள் மீது நேரு கொண்ட மரியாதை கட்சி அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது....