கோதுமை, பருப்பு வகைகளின் குறைந்த பட்ச, அரசு ஆதரவு, கொள்முதல் விலை அதிக...

கோதுமையின் குறைந்த பட்ச, அரசு ஆதரவு கொள்முதல் விலையை 110 ரூபாய் அதிகரித்து, குவிண்டலுக்கு 1,735 ரூபாய் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதேபோல், பருப்பு வகைகளின் குறைந்த பட்ச, அரசு ஆதரவு கொள்முதல் விலை...