పంజాబ్‌ గురుదాస్‌పూర్‌ లోక్‌సభ ఉప ఎన్నిక ఈరోజు జరుగుతుంది.