ఫిఫా అండర్‌ 17 ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌కఫ్‌ స్పెయిన్‌ – నైజర్‌ని 4-0తో, బ్రెజిల్‌ – ఉత్తరకొరియాను 2-0 గోల్స్‌తో ఓడించాయి.