స్విస్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింట‌న్ టోర్న‌మెంట్ ఫైన‌ల్స్‌కు బి. సాయి ప్ర‌ణీత్ చేరుకున్నారు.

స్విస్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింట‌న్ టోర్న‌మెంట్ ఫైన‌ల్స్‌కు బి. సాయి ప్ర‌ణీత్ చేరుకున్నారు.