లండన్ దాడులకు కారకులైన ముగ్గురు ఉగ్రవాదుల గుర్తింపు...

లండన్ దాడులకు బాధ్యులైన ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను గుర్తించినట్లు బ్రిటీష్ ప్రధానమంత్రి థెరిస్సా మే ప్రకటించారు. పోలీసులు మరో రెండు ప్రాంతాల్లో తాజా సోదాలు నిర్వహించాల్సి ఉందని చెప్పారు. త్వరలోనే వారి పేర్...