ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను నూతన తీరాలకు తీసుకుపోనున్న భారత్, నేపాల్...

ఇటీవల భారత్, నేపాల్ జాయింట్ కమిషన్ 5వ సమావేశం ఖట్మాండులో జరిగింది.  సందర్భంగా ఇరు దేశాలు తమ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మెరుగుపర్చుకునేందుకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన అంశాలపై దృష్టి సారించాలని నిర్ణయించాయి. ఇరు ద...