ఊపందుకున్నఅమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల సన్నాహాలు...

మరికొద్ది నెలల్లో … రానున్న 2020 నవంబర్’లో అమెరికా 46 వ అధ్యక్షుని ఎన్నిక జరుగుతుంది.ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అమెరికా రాజకీయాలలో కురువృద్ధ పార్టీ ..రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్ధిగా మ...