ศาลฎีกาอินเดียขอคำตอบจากรัฐบาลกลางและธนาคราชาติอินเดียเรื่องฎีกาเกี่ยวกับการฝากธนบัตรเก่าใบละ 500 และ 1000 รูปี

ศาลฎีกาอินเดียขอคำตอบจากรัฐบาลกลางและธนาคารแห่งชาติเมื่อวานนี้เรื่องฎีกาฃึงกล่าวหาว่าประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้ฝากธนบัตรใบละ 500และ 1000 รูปีจนถึงปลายเดือนนี้ตามที่สัญญา  คณะผู้พิพากษานำโดยประธานศาลฎีกา เจ เอส เขหาร์โพส์เรื่องดังกล่าวไปพิจารณาไต่สวนในวันศกร์ที่จะมาถึง