นรม นเรนทร์ โมดี ปราศรัยต่อการประชุมสารปันสตรี

เนื่องในวันสตรีสากลวันนี้ นรม นเรนทร์ โมดี ได้กล่างยกย่องสปิริต ความตั้งใจและการอุทิศตนของสตรีอินเดีย