ตำรวจภูธรรัฐอุตตรประเทศปฏิเสธการเชื่อมโยงของนายไฃอิฟุลลาห์ผู้ก่อการร้ายกับกลุ่มก่อการร้ายอิสลามิก สเตต

ตำรวจภูธรรัฐอุตตรประเทศเปิดเผยว่าไฃอิฟุลลาห์ผู้ก่อการร้ายที่ถูกสังหารระหว่างการปะทะกับฝ่ายรักษาความมั่นคง ณ บริเวณปริมณฑลเมืองลักเนาว์นั้นไม่เกี่ยวโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอิสลามิกสเตต