ชุดต่อต้านการก่อการร้ายรัฐอุตตรประเทศจับกุมตัวบ่งการการลอบวางระเบิดบนรถเร็วโภปาล-อุชเชน

ชุดต่อต้านการก่อการร้ายรัฐอุตตรประเทศจับกุมบุคคลสองคนในจำนวนนี้รวมทั้ง เกาส์ โมหัมมัด ข่าน อดีตทหารอากาศอินเดียในข้อหามีส่วนเกียวข้องกับการลอบวาระเบิดกังข้างต้น
รองอธิบดีตำรวจรัฐอุตตรประเทศเปืดเผยว่า ข่านเป็นผู้ต้องหาหลักและผู้บ่งการลอบวางระเบิด