นรม แสดงความยินดีกับชาวรัฐอุตตรประเทศในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติญญัติ

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี แสดงความยินดีกับชาวรัฐอุตตรประเทศในการสนับสนุนการเลือกตั้งสภานิติญญัติ  ตาใข้อความที่ลงในทวีทติดต่อกันเพื่อแสดงความขอบใบ นายโมดีกล่าวว่าความศรัทธาการสนับสนุนและความชอบพอต่อเนื่องท้วมท้นสุดยอด