อินเดียเรียกรองข้าหลวงวใหญ่ปากีสถานเข้าพบเพื่อแสดงความกังวลเรื่องการละเมิดการหยุดยิง

อินเดียเรียกตัวรองข้าหลวงใหญ่ปากีสถาน นายไฃเอ็ด ไฮเดอร์ ชาห์เข้าพบเมื่อวันเสาร์เพื่อแสดงความกังวลเรื่องการละเมิดการหยุดยิงตามแนวควบคุมชายแดนและแนวพรมแดนระหว่างประเทศ