เครือข่ายฮักกานี กลุ่มก่อการร้ายลัชการ์-อี-ตอยบาและไชชี โมหัมมัดควรปฏิบัติต่เช่นเดียวกับกลุ่มก่อการร้าย

อินเดียกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายเช้น เครือข่ายฮักกานี ลัชการ์อีตอยบา และไชชีโมหัมมัดควรจะเปฏิบัติต่อเยี่ยงกลุ่มก่อการร้ายและเตือนว่าไม่ควรจะให้ที่หลบภัยในรูปแบบใดๆ