ชายคนหนึ่งที่พกวัตถุระเบิดถูกสังหาร ณ ด่านตรวจ ในบังกลาเทศ

ผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในข่ายสงสัยคนหนึ่งถูกตำรวจยิงตายตอนเขาพยายามบุกเข้าด่านตรวจโดยใช้มอร์เตอร์ไฃด์เป็นพาหนะติดวัถุระเบิด ในพื้นที่ ขิลกาวน์ กรุงธากา บังกลาเทศ ตอนเช้าตรู่วันนี้