นรม โมดีกล่าวปราศรัต่อการประชุมเพชรระหว่างประเทศผ่านวีดีทัศน์

 

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี กล่าวว่า รัฐบาลกำลังเจาะลึกการทำให้อินเดียเป็นศูนย์การค้าขายเพชรระหว่างประเทศ  ขณะกล่าวปราศรัยต่อการประชุมเพชรระหว่างประเทศผ่านวีดีทัศน์ฃึ่งจัดขึ้นในมุมไบเย็นวานนี้ นายโมดี กล่าวว่ารัฐบาลได้ดำเนินการริเริ่มเชิงเปลี่ยนถ่ายเช่น ทำในอินเดีย และทักษะอินเดีย และภาคอัญมณีและเครื่องประดับเป็นตัวอย่างแรกของมาตรการดังกล่าว