ศาลฎีกาบังกลาเทศยืนยันการลงโทษประหารชีวิตอดีตผู้นำกลุ่ม ฮูจี  

 

ศาลฎีกาบังกลาเทศยืนยันการลงโทษประหารชีวิตอดีตผู้นำกลุ่ม ฮารกัต-อุล-ญีหาด อัล-อิสลามี นอกกฎหมายและผู้ร่วมกระทำความผิดอีก 2 ราย เมื่อวันอาทิตย์ คดีการโจมตีอดีดทูตอังกฤษในกรุงธากาด้วยลูกระเบิดมือปี 2004