อินเดียและปากีสถานจัดประชุมคณะกรรมการแม่น้ำสินธุ์ถาวรในกรุงอิสลามาบาด

อินเดียและปากีสถานจะจัดประชุมคณะกรรมการแม่น้ำสินธุ์ถาวรในกรุงอิสลามาบาดวันนี้  คณะผู้แทนอินเดียจำนวน 20 คนเดินทางถึงวานนี้เพพื่อเข้าร่วมในการประชุม 2 วัน คณะผู้แทนอินเดียนำโดย นาย พี เค สักเสนาประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ