นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวว่า การผนึกพรมแดนระหว่างประเทศเป็นลำดับความเร่งด่วนสุดยอดของรัฐบาลกลาง

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี กล่าวว่าการผนึกพรมแดนระหว่างประเทศเป็นลำดับความเร่งด่วนสุดยอดของรัฐบาลกลาง จุลสารข่าวทางการที่ออกมาในเมืองกุวะหะตี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีไดแจ้งเรื่องนี้ให้ นายสรรพานันท์ โสโนวาล มุขมนตรีรัฐอัสสัม ทราบ ในกรุงนิวเดลี วันพุธ
นายโสโนวาลพบ นรม. และได้ร้องขอให้ผนึกชายแดนระหว่างอินเดีย-บังกลาเทศ โดยสมบูรณ์ เพื่อยับยั้งการทะลักเข้าประเทศ