นายฟารุก อับดุลเลบาะห์ได้รับเลือก ในเขตเลือตั้งซ่อม สส เมือง ศรีนคร

นานยฟารุก อับดุลเลาะห์ หัวหน้าพรรค แนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ ไดรับเลือก ในเขตเลือกตั้งซ่อม สส เมืองศรีนคร ชนะผู้สมัครพรรค พีดีพี ฝ่ายปกครองรัฐชัมมู-กัศมีร์ นายนาซีร์ ข่าน ด้วยคะแนนเสียง 10700 คะแนน ทั้งนี้มีผู้สมัครคนอื่นๆอีก 7 คน ในการเลือกตั้งซ่อม