เตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงที่แข็งขัน ณ ท่าอากาศยาน นครมุมไบ เมืองไฮเดอราบาด และเมืองเจนไน หลังภัยคุกคามจี้เครื่องบิน

มาตรการรักษาความมั่นคงและ คปภ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 3 แห่ง ในนครมุมไบ เมืองไฮเดอราบาด และเมืองเจนไน ได้ปรับเพิ่มภายหลังฝ่ายรักษาความมั่นคงได้รับข่าวเกี่ยวกับความพยายามจี้เครื่องบินจากท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น
เจ้าหน้าที่สั่งให้เตรียมพร้อม ณ ท่าอากาศยานดังกล่าว หลังจากตำรวจคนรมุมไบ ได้รับ อี-เมล ตอนกลางคืนวันเสาร์จากสตรีคนหนึ่งที่อยู่ ณ ที่นั้น