คดีทำลายสุเหร่าบาบรี- ศาลฎีกาจะประกาศคำตัดสินเรื่องการมีส่วนพัวพันของผู้นำพรรด บีเจพี

 วันนี้ ศาลฎีกามีทีท่าว่าจะประกาศคำตัดสิน เรื่องคำร้องขอให้รื้อฟื้นข้อกล่าวการสมรู้ร่วมคิดกระทำผิดต่อผู้นำอาวุโส พรรค บีเจพี เช่น นาย ลาล  กฤษณะ อาดวานี นาย มูร์ลี  มโนหาร์  โชษี และ นางสาว อุมา ภารตี ในคดีการทำลายสิ่งก่อสร้างที่เป็นกรณีพิพาท ในเมืองอโยธยา   คณะผู้พิพากษากอร์ปด้วย ผู้พิพากษา  พี ซี โฆส และผู้พิพากษา อาร์ เอฟ นาริมัน มีกำหนดการที่จะประกาศคำตัดสิน